دانشجو.دانشگاه سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیرکل صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد گفت: سامانه جامع صندوق رفاه این دانشگاه با هدف ارائه خدمات بر بستر اینترنت به زودی راه اندازی می شود.

فرید ذاکر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراحل طراحی سامانه جامع صندوق رفاه دانشگاه آزاد به اتمام رسیده و درحال حاضر در مرحله تست های نهایی قرار دارد.

وی افزود: با راه اندازی این سامانه دانشجویان به صورت الکترونیکی قادر خواهند بود بدون مراجعه حضوری به کمیته های وام، نسبت به ثبت و ارائه درخواست های خود اقدام کنند.

مدیرکل صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد تاکید کرد: با راه اندازی این سامانه زمان رسیدگی به درخواست های دانشجویان کاهش می یابد.

ذاکر خاطرنشان کرد: این سامانه در مراحل نهایی خود قرار دارد و پس از تست های نهایی به صورت رسمی راه اندازی خواهد شد.