سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی واجتماعی دانشگاه پیام نور گفت : طرح سیمای زندگی با حضور مشاوران مجرب عضو هیئت علمی این دانشگاه با هدف بهبود روحیه دانشجویان اجرا می شود.

 

کریم نجفی برزگر معاون فرهنگی واجتماعی دانشگاه پیام نوردرگفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به سهم بالای این دانشگاه در توسعه علم و فرهنگ در جامعه اظهار داشت: حفظ روحیه قوی کمک بزرگی در ارتقای استعداد و توانایی های دانشجویان می‌کند و برگزاری کارگاه آموزشی طرح ملی سیمای زندگی دراین دانشگاه با این هدف انجام می شود.
معاون فرهنگی اجتماعی دانشجویی دانشگاه پیام نور ادامه داد: با توجه به اینکه دانشگاه‌ها و محیط های دانشجویی در برگیرنده بخش قابل ملاحظه ای از نخبگان و فرهیختگان جوان جامعه است، از این رو تغذیه و حمایت ذهنی ، روانی و اجتماعی دانشجویان و دانشگاهیان نیازمند آموزش فرهنگ تعامل ، تفکر انتقادی و ایجاد مهارتها و توانمندی هایی برای تصمیم گیری‌های درست ،مقابله با استرس ها، افزایش خود کارآمدی ، برقراری ارتباط مؤثر و سایر توانایی های روانی و اجتماعی است.
نجفی در خصوص توجه وی‍ژه وزارت علوم به مسائل روانشاختی دانشجویان گفت: با توجه به اینکه فعال نمودن مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی دانشگاه و به تبع آن فعال نمودن دفاتر مشاوره دانشجویی مراکز دانشگاه جزء برنامه های تحولی معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی است .
وی تاکیدکرد: اجرای طرح سیمای زندگی با همکاری دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان از اولویت های کاری مهم این معاونت در سال جاری است.
نجفی یادآور شد: دانشگاه پیام نور درتمامی مراکز خود دارای ۳۱ کمیته مشاوره فعال از اعضای هیات علمی این دانشگاه دارد و خدمات مشاوره به دانشجویان ارایه می دهد.