حسن روحانی رئیس جمهور سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس جمهور، مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر الحاق دوباره «پژوهشگاه امور اقتصادی» به وزارت اقتصاد را ابلاغ کرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، در ابلاغیه حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری به وزارت اقتصاد، وزارت علوم و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بهره برداری بهینه از خدمات «پژوهشگاه امور اقتصادی»، آمده است: «شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴.۱۲.۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور بهره برداری بهینه از خدمات «پژوهشگاه امور اقتصادی» تصویب نمود:

۱-تصویب نامه شماره ۳۴۰۱.۲۰۰ مورخ ۱۳۹۰.۲.۱۹ شورای عالی اداری، موضوع انتزاع «پژوهشکده امور اقتصادی» از وزارت امور اقتصادی و دارایی و واگذاری آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لغو و پژوهشکده مزبور مجددا به وزارت امور اقتصادی و دارایی الحاق می گردد.

۲-به منظور تعیین تکلیف اموال، دارایی ها، تعهدات، نیروی انسانی و تشکیلات مربوط به انتزاع پژوهشکده امور اقتصادی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه علامه طباطبایی) و انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد.

۳-وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و نتایج آن را به دبیرخانه شورای عالی اداری ارائه می نماید.»