سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیرکل پژوهشی وزارت علوم از تدوین برنامه پژوهشی استادان از سوی وزارت علوم در آینده خبر داد.

 

مظفر شریفی مدیرکل پژوهشی وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه دانشگاه ها باید برنامه راهبردی داشته باشند، گفت: در وزارت علوم به دنبال تدوین الگو و روشی برای برنامه پنج ساله پژوهشی استادان هستیم تا براین اساس آنها ترغیب به تدوین برنامه پژوهشی شوند.
وی با اشاره به اینکه برنامه پژوهشی استادان باید هم راستا با برنامه راهبردی دانشگاه و برنامه گروه آموزشی خود باشد، افزود: هرچند درحال حاضر اعضای هیات علمی برخی دانشگاه‌ها برنامه راهبردی پژوهشی دارند اما وزارت علوم قرار است با یک ابلاغیه این موضوع را در تمام دانشگاه ها اجرایی کند.
مدیرکل پژوهشی وزارت علوم، توجه به مباحث کیفی را در تدوین برنامه ها مهم دانست و بیان کرد: در حقیقت در این برنامه راهبردی باید به موضوع افزایش ارجاعات به مقاله ها و ثبت پتنت هم توجه جدی شود.
شریفی یادآور شد: تدوین برنامه راهبردی اعضای هیات علمی از پراکنده کاری، موازی کاری و همپوشانی فعالیت ها در دانشگاه ها جلوگیری می کند.