سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیر کل پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: ۳۰۰ عنوان کتاب مهارتی در زمینه های اشتغال و کار آفرینی این دانشگاه در نمایشگاه کتاب امسال منتشر شد.

 

ذبیع  الله اعلایی مدیر کل  پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان  اظهار کرد : با توجه به چشم انداز این دانشگاه مبنی بر پیشبرد اهداف علمی و تولید علم و آموزش مهارت های اشتغال ، این دانشگاه در نمایشگاه کتاب در جهت افزایش آگاهی و دانش جوانان در موضوع کار و کار آفرینی حضوری فعال به عمل آورد.
وی ادامه داد: دانشگاه علمی کاربردی با سایر دانشگاه های ایران یک فرق اساسی در نوع آموزش دروس دارد و به دانشجویان به طور عملی مهارت های کاری را یاد می دهد و زمینه های اشتغال را در زمان تحصیل و پس از آن ایجاد می کند.
مدیر کل  پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص عناوین کتاب های منتشر شده در نمایشگاه گفت: در نمایشگاه کتاب امسال ۳۰۰ عنوان کتاب با هدف آموزش حرفه های  خدماتی ، کار آفرینی و یادگیری اصول مدیریتی کسب وکار برای متقاضیان و دانشجویان عرضه شده است.
اعلایی تاکید کرد: در جهت پیشبرد اهداف بلند مدت دانشگاه علمی کاربردی در سال تحصیلی جدید همه مراکز این دانشگاه مجوز نشر را گرفته و کتاب های آموزشی و درسی را خود را منتشر می کنند.
وی یاد آور شد: حضور دانشگاه علمی کاربردی در نمایشگاه کتاب امسال به خاطر انتشار مطالب علمی در زمینه های کار آفرینی و اشتغال است.