سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس دانشگاه تهران گفت: یکی از ماموریت های مهم دانشگاه تهران این است که به دانشگاه سبز تبدیل شود.

 

محمود نیلی احمدآبادی در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: دانشگاه تهران حدود ۱۲ سال است که طرح توسعه ی آن به تصویب دولت و شورای عالی شهر سازی رسیده،که در طی این مدت با اعتبارتی که در اختیار دانشگاه گذاشتن توانستیم مناطقی را خریداری و طرح  توسعه آن را به اجرا بگذاریم.
 
وی ادامه داد: باید فلسفه ای برای توسعه این دست از پژوهش ها وجود داشته باشد، با توجه به رویکرد دانشگاه و نقش آنها در جهان امروزه دانشگاه تهران، دانشگاهی است که پژوهش را یکی از محورهای اصلی فعالیت خود می داند.
 
رییس دانشگاه تهران اضافه کرد: دانشگاه تهران همواره در کشور در حوزه های مختلف بخصوص در کارآفرینی نقش اساسی داشته و طبیعتا باید در این طرح و موضوعات دیده شود.
 
نیلی احمدآبادی با اشاره به اینکه با جدیدت به دنبال ایجاد دانشگاه سبز هستیم تصریح کرد: یکی از ماموریت های مهم دانشگاه تهران این است که به دانشگاه سبز تبدیل شود و در این راستا از حمایت های سازمان ملل و برخی کشورها برخوردار خواهیم بود.
 
وی اضافه کرد: در این طرح توسعه دانشگاه تهران اضافه بر فعالیت های دیگر توسعه پارک علم و فناوری و ایجاد فضا برای شرکت های دانش بنیان و فناور و تکنولوژی های پیشرفته هم مطرح است.
 
رییس دانشگاه تهران گفت: در این طرح شرایط زیست محیطی،انرژی و فعالیت های بهینه به خوبی باید رعایت شود و به همین دلیل ما در این طرح موضوع را به جد مورد توجه قرار دادیم.
 
نیلی احمدآبادی در پایان یادآور شد: دانشگاه تهران یک شهر دانشی را با رویکرد دانشگاه سبز و دانشگاه هوشمند را در قلب تهران به وجود خواهد آورد.