1462956653154_111.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، با تاکید بر اینکه بطور جدی به دنبال تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم هستیم گفت: پیگیری برنامه تحول آموزشی متناسب با نقشه آمایش کشوری، گسترش رشته های آموزشی، راه اندازی شرکت های دانش بنیان و تاکید بر پروژه های تحقیقاتی از جمله برنامه هایی است که دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم در برنامه دارد.

دکتر سید عباس موسوی در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهی ایسنا، به برنامه های دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برای عملیاتی کردن شعار سال اشاره کرد و افزود: در سال جاری تمامی برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در راستای عملیاتی کردن شعار سال تنظیم و سعی شده است در برنامه ریزی ها به این نکته تاکید کنیم که با چه نگاهی در حوزه آموزش می توان نیروهایی را تربیت کرد که در زمینه شعار سال کار کنند.

دکتر موسوی یادآور شد: بیشترین کاری که جهت تحقق شعار سال در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در حال انجام است توجه بیشتر به برنامه تحول آموزشی برای تبدیل شدن به دانشگاههای نسل سوم، کارآفرینی، پروژه های تحقیقاتی کاربردی و هدفمند کردن برنامه های آموزشی متناسب با نقشه آمایش کشور است. خوشبختانه برنامه ریزی های خوبی نیز در این زمینه انجام شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تاکید کرد: یکی دیگر از راهکارهای تحقق شعار سال در دانشگاه این است که بتوان راهکارها و مسیرهایی را پیدا کرد که در نهایت به توسعه دانش و شرکت های دانش بنیان منجر شود. این مهم ترین برنامه ای است که در راستای شعار” اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل” می تواند به پیشرفت و استقلال کشور منتهی شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، از راه اندازی رشته جدید نانو تکنولوژی پزشکی برای سال جدید خبر داد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود حدود ۲۰۰۰ دانشجو دارد و در نظر دارد رشته های خود را در مقاطع مختلف توسعه دهد. بنابراین رشته جدید نانو تکنولوژی پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد دقیقا در جهت عملیاتی کردن شعار سال برای مهر ماه سال جاری در این دانشگاه راه اندازی خواهد شد.

دکتر موسوی خاطر نشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برنامه های خود را در جهت شعار سال تدوین کرده است و در این زمینه ها کارهای مختلفی در برنامه دارد یکی از این برنامه ها تاسیس و توسعه شرکت های دانش بنیان است تا بتواند محصولاتی را تولید و علم را به ثروت تبدیل کند. خوشبختانه تا کنون حدود ۹ شرکت دانش بنیان در این دانشگاه تاسیس شده و این شرکت ها با فاصله کوتاه توانستند ۵ محصول را به ثبت برسانند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برنامه دیگر دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برای عملیاتی کردن شعار سال در حوزه خدمات است این دانشگاه به عنوان بخشی از سیستم بهداشت و درمان کشور تلاش دارد خدمات خود را توسعه دهد.