1462940475114_4.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  داده‌های بدست آمده از تلسکوپ فضایی کپلر به شناسایی ۱۲۸۴ سیاره فراخورشیدی کمک کرده که ۹ مورد از آنها ممکن است شرایط لازم برای حیات انسان را داشته باشند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس علمی ایسنا به نقل از ناسا، این بیشترین تعداد کشف سیاره جدید تاکنون بوده و تعداد سیارات تائید شده توسط کپلر را دو برابر می‌کند. همچنین تحلیل‌های جدید از شناسایی ۱۳۲۷ جسم در اطراف ستارگان دور خبر داده که به احتمال زیاد سیاره نیستند.

به گفته ناسا، از میان این سیارات احتمالا ۵۵۰ نمونه صخره‌ای و مشابه زمین هستند و علاوه بر آن ۹ سیاره در منطقه قابل سکونت ستاره خود یعنی جایی که دما برای وجود آب مایع و در نتیجه حیات مناسب است، قرار دارند. این کشف جدید، تعداد سیارات شناخته شده در منطقه قابل سکونت را به ۲۱ مورد رسانده است.

سیاره کپلر-۱۶۳۸b و کپلر-۱۲۲۹b بیشتر نظر دانشمندان را جلب کرده‌اند زیرا از اندازه مشابه زمین برخوردار بوده و در فاصله مناسب از ستاره‌شان برای دریافت میزان مناسب گرما قرار دارند.

اعلام این خبر جدید پس از بررسی کاتالوگ سیاره ۲۰۱۵ کپلر انجام شده که حاوی تعداد کلی ۴۳۰۲ سیاره فراخورشیدی احتمالی بود. برای تائید این کاندیدها، احتمال سیاره بودنشان باید بیش از ۹۹ درصد باشد و تکنیک آماری جدید نشان داد که ۱۲۸۴ سیاره با این هنجار مطابقت دارند.

تعداد سیارات تائید شده فراخورشیدی اکنون بیش از ۳۲۰۰ مورد شده است. فضاپیمای کپلر ۲۳۲۵ سیاره فراخورشیدی را از زمان آغاز عملیاتش در مارس ۲۰۰۹ کشف کرده است. این کار با بررسی تغییرات در درخشش ستاره در زمان عبور یک سیاره از برابر آن انجام می‌شود.

اگرچه این شکار سیاره شامل فرآیند سختی است که نیاز به پیگیری مشاهدات و تائید شدن کاندیدها توسط ستاره‌شناسان دارد.

با روی کار آمدن تلسکوپ‌های جدید، کپلر در مراحل پایانی عملکرد خود قرار دارد و ناسا نیز از این فرصت برای ذکر جانشینان آن از جمله ماهواره بررسی سیاره فراخورشیدی در حال عبور (TESS) استفاده کرده که در سال ۲۰۱۸ به فضا پرتاب خواهد شد و می‌تواند در نهایت شاهدی از حیات در ورای منظومه شمسی ارائه کند.

این تحقیق در مجله Astrophysical منتشر شده است.