سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی دانشگاه تهران از ایجاد کیوسک های فروش نشریات دانشجویی در دانشگاه تهران خبر داد.

مجید سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوانگفت :نشریات دانشجویی یکی از ارکان فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان و عامل مهمی در بارور کردن عرصه تفکر و بحث و طرح مسایل و موضوعات در فضای دانشگاه می‌باشند.
وی ادامه داد : از این منظر تأمین گروههای فعال دانشجویی که در قالب نشریات دانشجویی برای پیشبرد اهداف متعالی در جهت درونی‌سازی فرهنگ گفتگو و ارتقای شاخص‌های اجتماعی تلاش می‌کنند و بنابر سنتی دیرینه، خواست‌ها و مطالبات مردم را نمایندگی می‌کنند موجب ترغیب و تقویت روحیه همکاری و مشارکت در امور و تضعیف فضای بی‌تفاوتی خواهد شد.
سرسنگی افزود :در حال حاضر در دانشگاه تهران ۴۰۰ نشریه دانشجویی منتشر می شود.
معاون فرهنگی دانشگاه به طرح های قابل اجرا در حوزه نشریات دانشگاه اشاره کرد و افزود: در سال جاری تفاوت چشم گیری در حوزه نشریات خواهیم داشت. از جمله این طرح ها: تهیه مجموعه ای از مطالب تمام نشریات دانشجویی، ایجاد کیوسک برای ارائه و فروش نشریات دانشجویی، ایجاد بازار دائمی فرهنگ و هنر می توان اشاره کرد.
وی در پایان یادآور شد :دکه نشریات این دانشگاه به پایان رسیده و به زودی این فضاهای فرهنگی در دانشگاه نصب خواهد شد.