باقر لاریجانیسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی وزارت بهداشت بر لزوم توسعه علوم بین رشته ای و ایجاد زیرساخت های آن به منظور تحول در علوم پزشکی تاکید کرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت در همایش «انسان، جامعه و سلامت» روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه در دانشگاه قم، توسعه علوم بین رشته ای را از محورهای مهم برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و یکی از برنامه های معاونت آموزشی وزارت بهداشت ذکر کرد.

لاریجانی توسعه آموزش را از مولفه های توسعه منابع انسانی و دستیابی به توسعه یافتگی در کشورها ذکر کرد و گفت: باتوجه به اهمیت آموزش بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بیشترین سرمایه گذاری را برای این امر در نظر می گیرند.

وی با اشاره به اهمیت توسعه آموزش عالی در جوامع مختلف، افزود:  نتایج مطالعات نشان می دهد که توسعه آموزش عالی در برخی کشورها، عامل ارتقای شاخصهای توسعه یافتگی در آنها بوده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت توسعه رشته های میان رشته ای را  از مهمترین راهبردهای  توسعه آموزش عالی برشمرد و اظهار داشت: از جمله رسالت های مهم حوزه آموزش را پاسخگویی به نیازهای جامعه است و رشته مقاطع موجود قابلیت پاسخگویی لازم را ندارد و ضروری است تا با از میان برداشتن مرزهای دانش، زمینه لازم برای گسترش دامنه های دانش در حیطه های میان رشته ای فراهم شود.

دکتر لاریجانی به تجربیات کشورهای توسعه یافته در زمینه گسترش علوم بین رشته ای اشاره کرد و گفت: بسیاری از دانشگاههای جهان دانشکده‌های میان رشته‌ای راه‌اندازی کرده‌اند، در حالی که در ایران در این زمینه دانشکده فعال راه‌اندازی نشده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: موضوع اصلی در رشته های علوم پزشکی انسان است و بی شک نمی توان با نگاه تک بعدی در این حوزه گام برداشت. مسائل علوم پزشکی با علوم انسانی و جامعه شناسی عجین است و در این حیطه باید با رویکردی جامع و توجه ویژه به انسان شناسی و معرفت نفس حرکت کرد.

وی بر لزوم توجه به حیطه های میان رشته ای برای توسعه آموزش عالی در حیطه سلامت تاکید کرد و بیان داشت: حوزه آموزش وزارت بهداشت، در دوره جدید مدیریت به مقوله توسعه میان رشته ای ها، با جدیت پرداخته و یکی از ۱۲ سیاست کلی برنامه جامع آموزش عالی سلامت در دولت تدبیر و امید به این امر مهم اختصاص یافته است.

لاریجانی با اشاره به لزوم وجود نقشه راهی روشن برای توسعه آموزش علوم پزشکی کشور گفت: در راستای اجرای برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی که مبنای کار آموزش علوم پزشکی کشور در این دوره است، ۴۷ مأموریت ویژه به دانشگاهها و مناطق آمایشی مختلف واسپاری شده که از این تعداد بیش از ۳۰ مأموریت، مرتبط با حیطه های میان رشته ای است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت از دو مطالعه آینده نگاری شناسایی و توسعه رشته مقاطع جدید در وزارت بهداشت سخن گفت و اظهار داشت: در این دو مطالعه حدود ۳۵۰ رشته مقطع جدید شناسایی شده که بیش از ۸۰ درصد آنها رویکردی میان رشته ای دارند.

وی از تاثیر و تاثر مسائل اجتماعی و سلامت گفت و افزود: شیوه زندگی و مسائل مبتلا به جوامع نیز به سمتی پیش می روند که به نظر می رسد مسیر توسعه علوم پزشکی در آینده، مسیر میان رشته ای است و حرکت هایی که در این حوزه صورت گرفته از جمله طب اورژانس و پزشکی خانواده نشان دهنده توجه ویژه به مسائل اجتماعی در سلامت است.

لاریجانی از مهمترین حیطه ها در علوم میان رشته ای را سلامت و علوم انسانی ذکر کرد و اظهار داشت: برخی مسائل نظام سلامت فراتر از حیطه علوم پزشکی است و به منظور توانمندسازی سرمایه انسانی این حوزه ضروری است به مباحث علوم انسانی و ترجمان آن در ارائه خدمات توجه ویژه شود.

وی گفت: باوجود اهمیت توسعه رشته های میان رشته ای باید توجه شود که این توسعه برمبنای مطالعات علمی و مبتنی بر شواهد صورت پذیرد. به عبارت دیگر نباید اجازه داد تا هر مسأله و مفهومی به نام میان رشته ای، وارد دایره دانش شود و این مقوله از مجرای جهاد علمی و توجه به اصول اساسی پژوهش و تحقیق امکان پذیر است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: توجه به انسان با ابعاد مختلف و جامعه مسائل مهمی است که باید با وسعت نظر در حوزه علوم پزشکی به آن توجه نمود و نگاه بین رشته ای در این امر نقش مهمی دارد.

وی با بیان اینکه در بسیاری از رشته های موجود مانند بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و اخلاق پزشکی و فلسفه پزشکی نگاه بین رشته ای نهفته است گفت: باید با نگاهی عمیق تر گسترش این رشته ها را تضمین کنیم.

لاریجانی بر لزوم رویکرد جامع و در عین حال توجه به رشته های تخصصی و فوق تخصصی در علوم پزشکی تاکید و تصریح کرد: باید با تلفیقی از رویکرد جامع و رویکرد بین رشته ای دیدی وسیع تر در حوزه علوم پزشکی ایجاد شود و این موضوع همزمان با گسترش تخصص های مختلف در این حیطه پیش رود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار کرد: حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، آمادگی دارد در راستای برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی از توسعه حیطه های میان رشته ای با رعایت اصول علمی حمایت کند.

وی تسهیل در بررسی و تصویب برنامه های درسی مرتبط، جذب و به کارگیری اعضای هیات علمی متخصص، صدور مجوز راه اندازی دانشکده و مرکز تحقیقاتی مرتبط و تأمین منابع علمی را از جمله این حمایت ها برشمرد و ابراز امیدواری کرد از طریق همکاری مشترک جوامع دانشگاهی در رشته های مختلف شاهد توسعه علوم بین رشته ای با رویکرد ویژه به انسان و کرامت انسانی در نظام سلامت باشیم.