99-183.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی گفت: باید برای کمک به طبیعت فراخوان تمدنی‌ و فرهنگی داده شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار ایسنا منطقه لرستان، دکترسعید پورعلی در سومین گردهمایی تشکل‌های زیست‌محیطی بیان کرد: به اعتقاد من بحرا‌ن‌های‌ زیست محیطی امروز بدون استعانت از سنت‌ها، فرهنگ و ادیان قابل مدیریت نیستند.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی اظهارکرد: بحران زیست محیطی یک بحران اخلاقی و معنوی بوده که در زندگی بشر شکل گرفته است‌ و اگر ریشه یابی درستی از این بحران نشود، مدیریت‌ آن هم درست انجام نخواهد شد. پس ریشه یابی درست از طریق بحران و دیدن همه جوانب آن می‌تواند اقدامات مدیریتی و سیاستی را ناتمام نگذارد.

وی ادامه داد: متاسفانه ما بعضی مواقع این بحران و پیامدها را که امروز جهانی شده فقط در یک سری از مولفه‌های خاص می‌بینیم . در حالیکه فرهنگ، سنت و ا‌دیان به دلیل اینکه کنش بحران را تحت تاثیر قرار می دهند و ابلاغ‌های ‌بسیاری برای ‌کنش فردی و اجتماعی ما دارند می‌توانند ‌در ارتباط با فرد با خود‌، خدا، طبیعت و جامعه موثر باشند.

وی تصریح کرد: محققان مطالعات فرهنگی و مطالعات امروز‌ برای مقابله با بحران زیست محیط بسیج شده‌اند تا از سنتها و باورهای فرهنگی ‌ و دینی ‌جوامع متنوع و متکثر ‌بهره ببرند. از جمله این اقدامات ‌می‌توان به برگزاری کنفرانس اسلام و اکولوژی دانشگاه هاروارد سال ۹۸، کنفرانس ۹۹ تهران، ۲۰۰۰ جده، ‌اولین کنفرانس ‌وزرای محیط زیست در جده و نیز انتشار کتابهایی مانند اسلام و بحرانهای زیست محیطی اخترالدین احمد در سال ۹۷، اسلام و محیط زیست عبدالحلیم‌ سال ۹۸ وجنبه‌های زیست محیطی اسلام کتاب غزال الدین اشاره کرد. این ها بخش‌هایی از تلاش هایی هستند که سعی کرده اند از قدرت فرهنگ و دین برای مدیریت مقابله با قدرتهای زیست محیطی تدابیر و راه حل‌هایی را با خاستگاه‌های فرهنگی تعریف کنند.

دکتر پورعلی افزود: با عنایت به همین محفوظات و تلاش های انجام شده همچنان به نظر می‌آید راهکارهای جهانی برای مواجهه با مدیریت مسایل زیست محیطی سطحی از اقدام بوده نه تمام اقدام و نباید جوانب هم تماما به این سطح اکتفا کنند.

وی ادامه داد: اگر چه باید ا‌ز تجربه بشری در جامعه جهانی نیز استفاده شود به این ترتیب تلاش برای یافتن راهکارهای منطقه ای ، محلی و بومی هم سطح مهم دیگری از اقدامات بارز برای به خدمت گرفتن ‌ فرهنگ و دین و سنت برای مدیریت مسایل زیست محیطی است.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی گفت: یکی از مهمترین ماموریتهای این همایش که با حضور نخبگان جوان کشور شکل گرفته، این است که تحلیل جامع تری از ریشه های‌ معضل محیط زیست ارایه کند و با استعانت از ذهن‌های خلاق، انگیزه‌های اجتماعی خجسته و علاقه‌مند حقیقت، بتواند راه حل ‌های محلی و بومی به دست اندرکاران محیط زیست ارایه دهد.

پورعلی ادامه داد: ارایه تجارب یک جامعه به عنوان نسخه واحد برای مقابله با بحران های زیست محیطی، جامعه جهانی را از ظرفیت فرهنگی متعدد، متنوع و متکثر موجود در تمدن‌های شرقی و آسیایی محروم می کند.

وی بیان کرد: باید برای کمک به طبیعت فراخوان تمدنی و فرهنگی صادر شود ما بخشی از آن فراخوان فرهنگی و تمدنی هستیم. مسلم است که تا چه میزان می‌توانیم ظرفیت‌های فرهنگی و دیدنی را برای این مهم به خدمت بگیریم و آنها را معطل نگذاریم.

دکتر پورعلی گفت: امیدوارم همکاران ما در سازمان محیط زیست بتوانند از این جوانان دانشجویی که ایده پرداز و سازمان ساز هستند در ایفای ماموریتهایشان به نحو موثری استفاده کنند.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی با تشکر از ‌ریاست جهاددانشگاهی لرستان گفت: جهاددانشگاهی سعی کرده به سهم خود این ظرفیت‌ها را در یک حرکت جمعی به رخ بکشد و به همه کسانی که دل نگران محیط زیست و طبیعت هستند‌، تقدیم کند.