دانشگاه تربیت مدرس سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه تربیت مدرس محمد علی سحری به عنوان مشاور رئیس این دانشگاه منصوب شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، در حکم محمد تقی احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس آمده است: نظر به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی جنابعالی، با حفظ سمت (دبیر هیأت اجرایی جذب) به عنوان مشاور رئیس دانشگاه منصوب می شوید.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس برنامه های راهبردی دانشگاه، با تدبیر و عزم قوی در انجام وظایف تعیین شده و تحقق اهداف دانشگاه، موفق و مؤید باشید.

محمد علی سحری استاد تمام دانشکده کشاورزی و دارای مدرک دکتری تکنولوژی مواد غذایی و مدرک دکتری مهندسی کشاورزی، علوم و صنایع غذایی است.

 تاکنون بیش از یکصد مقاله به قلم وی در نشریات معتبر علمی پژوهشی به چاپ رسیده است.

همچنین ریاست دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نو و معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی از جمله مسئولیت های اجرایی وی است.