دانشجو.دانشگاه سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: در جلسه معاونان فرهنگی ۱۳ دانشگاه برتر کشور موضوع تدوین چارچوب مشخص برای معاونت های این دانشگاه بررسی شد.

مهدی برنجکوب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای راه اندازی معاونت های فرهنگی در دانشگاه ها یک چارچوب و روال مشخص برای این معاونت ها وجود نداشت و روند فعالیت این معاونت در دانشگاه های مختلف متفاوت بوده است.

وی افزود: باتوجه به اینکه درحال حاضر وظایف کاری در معاونت های فرهنگی دانشگاه ها به صورت کامل مشخص نیست و نیاز است تا چارچوب مشترکی برای معاونت فرهنگی دانشگاه ها تعیین شود.

معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان خاطرنشان کرد: اکنون دانشگاه ها در حوزه معاونت فرهنگی درخصوص برنامه و بودجه مدل های متفاوتی را اجرا می کنند که باید بستری فراهم شود تا یک روال مشخص در این زمینه تدوین شود.

برنجکوب اضافه کرد: در جلسه معاونان فرهنگی ۱۳ دانشگاه برتر کشور همچنین موضوع توانمند سازی مدیران و کارشناسان فرهنگی دانشگاه ها مطرح شد.

وی عنوان کرد: قرار است دانشگاه تهران در این زمینه الگویی تهیه کند و با موافقت اعضای این جلسه این الگو در دانشگاه های بزرگ کشور اجرایی شود.

معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه درحال نزدیک شدن به تابستان هستیم بنابراین در این زمان می توان الگوی مربوط به توانمند سازی مدیران و کارشناسان فرهنگی دانشگاه ها اجرایی شود.