fhosce92524-(24).jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  مدیر مرکز مطالعات توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران، با تاکید بر اینکه برنامه بازنگری دورهای آموزش پزشکی عمومی این دانشگاه ادامه خواهد داشت گفت: در حال حاضر که حدود ۵ سال از اجرایی شدن برنامه بازنگری دوره های پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران می گذرد، به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف این برنامه، گروهی از فدراسیون جهانی آموزش پزشکی مهرماه سال جرای به دانشگاه خواهندآمد.

دکتر عظیم میرزازاده در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهی ایسنا،با بیان این مطلب، از نظارت بین المللی برنامه بازنگری دوره های پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران خبرداد و اظهار کرد: گروهی از فدراسیون جهانی آموزش پزشکی، ۲۷ تا ۲۹ مهر ماه سال جاری از برنامه بازنگری دوره های پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید انتقادها و دیدگاههای خود را در خصوص نقاط مثبت و منفی این برنامه ارایه می کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: طرح بازنگری کوریکولوم آموزش پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال ۸۵ شروع شد و تا سال ۸۷ چالش ها، نقاط ضعف و مشکلات آموزش پزشکی مورد بررسی قرار گرفت در نهایت توانستیم این برنامه که بر اساس استاندارد آموزش پزشکی وزارت بهداشت تدوین شده است را از مهر ماه سال ۹۰ اجرایی کنیم و سال ۹۷ دانشجویانی که براساس برنامه بازنگری شده آموزش دیده اند فارغ التحصیل می شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به اینکه ادغام در آموزش پزشکی یکی از مهم‌ترین اجزای بازنگری پزشکی عمومی در ۱۰ سال گذشته در دستور کار بسیاری از دانشگاه‌ها قرار گرفته است افزود: بازنگری آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال ۹۰ اجرایی شد و در حال حاضر ۴ گروه از دانشجویان دانشگاه وارد کوریکولوم آموزشی جدید شده اند که در این برنامه آموزشی جدید، عمدتا به ادغام دروس علوم پایه در علوم بالینی یا بالعکس توجه می شود.

به گفته دکتر میرزازاده، دانشگاه علوم پزشکی تهران توانست با اجرای برنامه بازنگری، کوریکولوم آموزشی دوره های پزشکی عمومی که در سال ۶۴ تدوین شده بود را تغییر دهد. اگر چه این برنامه هنوز به اتمام نرسیده و نباید انتظار داشته باشیم بعد از مدتی به نتیجه مورد نظر برسیم. چرا که بحث آموزش پزشکی امری بسیار پیچیده است و مباحث آن باید مدام به روز شوند.

دکتر میرزازاده همچنین ادامه داد: برنامه بازنگری دوره های پزشکی عمومی، برنامه ای جامع و کامل است محدود به یک بعد و یک مرحله از مراحل آموزش نیست بلکه مبتنی بر توانمندی ها است که در برنامه های سایر دانشگاه ها کمتر به آن اشاره شده است.

مسؤل اجرای برنامه بازنگری دوره های پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در پایان برنامه آموزشی موجود در طرح بازنگری را مبتنی بر پیامدها دانست و تصریح کرد: دنبال کردن محتوا در برنامه ریزی های بازنگری دوره پزشکی عمومی بسیار مهم ارزیابی شده است، به این منظور قسمتی از محورهای عمده این برنامه را به عنوان تم های طولی دوره پزشکی عمومی برای ۷ سال تشکیل می دهند.