1411394202533_amin khosroshahi-25.JPG

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  رییس دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اقدامات این دانشگاه در جهت توسعه کرسی‌های آزاد اندیشی اظهار کرد: برخی از موضوعات پایان نامه ها یا پژوهش‌های علمی که مربوط به حل مسائل اجتماعی است، بستر برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه علامه خواهد بود.

دکتر حسین سلیمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار دانشگاهی ایسنا، با بیان اینکه دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۹۴ در زمینه برگزاری کرسی های آزاد اندیشی یکی از بالاترین رتبه های کشوری را کسب کرد،افزود: کسب این رتبه برای ما کافی و مطلوب نیست و با اینکه دانشگاه علامه پاسخگوی تاکیدات رهبر در زمینه برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی باشد قصد دارد سیاست‌گذاری‌های جدیدی را اتخاذ کند.

وی افزود:معاونت فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری معاونت علمی این دانشگاه،قصد دارند در زمینه بررسی مسائل و مشکلات کشور کرسی‌های آزاد اندیشی برگزار کنند و برای این منظور،بر اساس طرح خاصی که در دانشگاه علامه طباطبایی در حال انجام است، برخی از موضوعات پایان نامه ها یا پژوهش‌های علمی که مربوط به حل مسائل فکری یا اجتماعی است، بستر برگزاری کرسی های آزاد اندیشی خواهد بود.

رییس دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: البته برگزاری این کرسی‌ها نیازمند تحمل بیشتری است که امیدواریم با شرایطی که بر اساس نگاه های رهبر در جامعه به وجود آمده، مدارای بیشتر برای توسعه کرسی ها فراهم شود.