سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان از اجرای طرح دانشگاه عاری از دخانیات در مهر ۹۵ خبر داد.

 

حمید یعقوبی مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان در گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ،گفت: اکنون در بحث دانشگاه بدون دخانیات، درحال تدوین برنامه‌ای با چند بخش هستیم که یکی از این بخش‌ها به سیاست دانشگاه ها در رابطه با دخانیات باز می گردد و این طرح در مهر ۹۵ اجرایی می‌شود
مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان با اشاره به اینکه این برنامه‌ها باید توسط وزارت علوم مشخص شود، افزود: تغییرهنجارهای مربوط به محیط های فیزیکی عاری از دخانیات و هنجارهای اجتماعی و ذهنی دانشجویان، کارکنان و استادان دانشگاه، بخش هنجارسازی برنامه دانشگاه بدون دخانیات است.
یعقوبی آموزش به دانشجویان و استادان را یکی از شاخص‌های برنامه مدنظر دانست و بیان کرد: قطعا براساس آموزش‌های ارائه شده و فرهنگ سازی مناسب؛ مصرف سیگار عده ای از کارکنان، استادان و دانشجویان کاهش پیدا می کند یا حتی ترک می شود.
وی یادآورشد: براساس این مسئله، از مراکز بهداشت و درمان دانشگاه‌ها خواسته ایم که برای ارائه خدمات ترک سیگار به تمام دانشگاهیان، تجهیز شده و آماده باشند.