1419916461295_1.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  مشاور پژوهشی رئیس جهاد دانشگاهی خراسان‌ جنوبی در حوزه گیاهان دارویی گفت: در صورت وجود منابع آبی، خراسان‌ جنوبی قادر است در مسیر تولید و توسعه محصولات و فرآورده‌های گیاهی گام بلندی بردارد.

محسن پویان، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خراسان‌ جنوبی، اظهار کرد: حرکت در راستای تامین امنیت غذایی و ارتقاء سطح سلامتی در هر جامعه به میزان توسعه یافتگی بخش کشاورزی بستگی دارد و فرآیند تولید در کشاورزی بدون شک به منابع تامین کننده آب وابستگی تام دارد.

وی با اشاره به اینکه افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، توسعه فرآوری و صادارت مزیت‌دار از جمله گیاهان دارویی در صورت تامین منابع آب کشاورزی محقق می‌شود، یادآور شد: در صورت وجود منابع آبی، خراسان جنوبی با وجود اراضی مستعد برای توسعه کشاورزی در اغلب دشت‌ها، تنوع اقلیمی، وجود منابع غنی ژنتیکی و گونه‌های گیاهی دارویی و تجربه و دانش بومی مفید قادر است در مسیر تولید و توسعه محصولات و فرآورده‌های گیاهی گام بلندی بردارد.

مشاور پژوهشی رئیس جهاددانشگاهی خراسان‌ جنوبی در حوزه گیاهان دارویی، اظهار کرد: هم اکنون به دلیل وجود خرده مالکی شدید، بالا بودن سن و پایین بودن توان جسمی و مالی بهره‌برداران کشاورزی سطح تولیدات کشاورزی استان در حد مطلوب نبوده و پایین بودن سطح مکانیزاسیون کشاورزی نیز به این فرایند کمک می‌کند.

وی بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آبی و پایین بودن راندمان آبیاری، وجود ضایعات بالای محصولات کشاورزی و کمبود انبارهای ذخیره محصولات کشاورزی و سردخانه‌های بزرگ را از دیگر عوامل محدود کننده این فرایند دانست.

پویان ادامه داد: با توجه به سرمایه‌گذاری‌های ثابت انجام گرفته در بخش باغبانی در برنامه‌ریزی مصرف آب کشاورزی، بهره‌برداران ناگزیرند که ابتدا مصرف آب باغات خود را تامین کرده و در صورت وجود آب مازاد به کاشت سالیانه زراعی خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه طبق آمار موجود در استان ۳۲۵ میلیون متر مکعب آب مورد نیاز خواهد بود تا باغات موجود در استان را در سطح حداقل به یک باغ اقتصادی تبدیل کند، افزود: توسعه باغات در دشت‌ها از ریسک زیادی برخوردار است و این مسئله با وجود کیفیت پایین منابع آبی، بحرانی بودن دشت‌ها و تبخیر و تعرق بالا قابل توجیه است.

مشاور پژوهشی رئیس جهاددانشگاهی خراسان‌ جنوبی در حوزه گیاهان دارویی، تاکید کرد: منابع آب چشمه‌ها و قنات‌های استان به علت ارتفاع مناسب‌تر از سطح دریا، میزان بارندگی بیشتر، درجه حرارت کمتر و قرار گرفتن در محیط‌های کوهستانی برای توسعه باغات مناسب‌تر است.

پویان یادآور شد: در چنین شرایطی بهتر است در شرایط ترسالی و استفاده از آب مازاد برای کشاورزی همواره از گونه‌های مقاوم به خشکی و سازگار منطقه که نیاز آبی کمتری دارند، استفاده کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های جهاد کشاورزی برای توسعه منابع آب، افزود: تعمیر و بازسازی قنات‌ها، تجهیز و نوسازی اراضی سنتی، سامان دهی شبکه‌های انتقال و توزیع آب، حفر و تجهیز چاه‌های کشاورزی در دشت‌های آزاد، احداث بندسارها و توسعه فعالیت‌های بخش سیلاب و آبخوان‌داری را می‌توان نام برد.

مشاور پژوهشی رئیس جهاددانشگاهی خراسان‌ جنوبی در حوزه گیاهان دارویی، عنوان کرد: فعالیت‌های بخش آب و خاک در راستای افزایش استحصال آب و تقویت منابع آبی در دسترس، بر فعالیت‌های زراعی و باغی با ایجاد آبیاری مناسب‌تر تاثیر مثبت دارد.

وی با بیان اینکه شرایط اقلیمی و آب و هوایی چگونگی توزیع باغات و محصولات زراعی تولیدی را در سطح استان مشخص می‌کند، افزود: با توجه به حجم آب مصرفی یکسان در بخش زراعت برای یک محصول خاص به این واقعیت می‌رسیم که میزان تولید آن محصول در نقاط مختلف استان مقادیر متفاوتی را نشان می‌دهد که شاخص‌های مختلف عملکرد یک محصول، تنوع در شرایط کاشت و مدیریت زراعت در سطح استان این اختلاف را باعث می‌شود.

مشاور پژوهشی رئیس جهاددانشگاهی خراسان‌ جنوبی در حوزه گیاهان دارویی، با اشاره به اینکه مطالعات انجام شده راندمان آبیاری در سطح استان را به طور متوسط ۳۳ درصد برآورد کرده است، اظهار کرد: در گوشه و کنار استان وجود قنات‌های قدیمی تاکیدی بر این نکته است که کمبود آب و خشکسالی‌ها دلیل توجه به قنات و استحصال آب از این طریق بوده است.