مغز سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – در نشست مشترک مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت با دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر ایجاد انجمن‌های علمی مغز شناختی تاکید شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، نشست مشترک دکتر حسام الدین علامه مدیر کل فرهنگی و دبیر شورای مرکزی نظارت بر انجمن‌های علمی وزارت بهداشت و دکتر سید کمال خرازی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.

در این نشست دکتر محمد تقی جغتایی، مشاور عالی ستاد در امور آموزش و رئیس انجمن علوم اعصاب ایران، دکتر ارزیده، معاون علمی و برنامه ریزی اداره کل فرهنگی و کارشناسان انجمن‌های علمی حضور داشتند و بر ایجاد تفاهم نامه‌ای پیرامون انجمن‌های علمی مشترک حوزه علوم شناختی و دانشگاه‌های علوم پزشکی تاکید شد.

در این دیدار علامه، راه اندازی کارآفرینی سلامت از طریق خلاقیت و نوآوری در عرصه سلامت، آینده پژوهی، مدیریت دانش و راه اندازی ویکی سلامت توسط انجمن‌های علمی دانشجویی برای حرکت رو به رشد علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی را امری مهم توصیف کرد.

خرازی نیز بر ضرورت ایجاد تفاهم نامه و استفاده از ظرفیت‌های مشترک بین دو حوزه اشاره و تاکید کرد ترتیبی اتخاذ شود تا زمینه همکاری بین دو طرف با جزئیات بیشتری مشخص شود.

همچنین جغتایی، آموزش مدارس، ارتباط بین رشته‌های مختلف  انجمن‌های علمی وزارت بهداشت و وزارت علوم و استفاده از ابزارهای شناختی را گامی مهم در این راستا توصیف کرد.

وی از جمله اساسی‌ترین فعالیت‌های مشترک انجمن‌های علمی وزارت بهداشت با ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را ایجاد انجمن‌های علمی مغز شناختی و برگزاری سمینارهای مشترک بین انجمن‌های علمی توصیف کرد.