طب سوزنی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت ضوابط ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور در رشته طب سوزنی را اعلام کرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، دانش آموختگان خارج از کشور در رشته طب سوزنی باید در امتحانات ارزشیابی شرکت کنند.

امتحانات ارزشیابی رشته طب سوزنی پس از تایید مدارک دانش آموختگان در کمیسیون ارزشیابی وزارت بهداشت سالانه دوبار در شهریور و اسفندماه برگزار می شود.

این افراد به منظور تایید مدارک خود باید در امتحانات ارزشیابی رشته طب سوزنی که از سوی وزارت بهداشت برگزار می شود، شرکت کنند.