1424599003877_Seminar-3-copy.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان از معرفی و تقدیر ۱۰ مرکز فعال بهداشت و درمان دانشگاه‌های دولتی خبر داد.

دکتر حمید یعقوبی در گفت و‌گو با خبرنگار دانشگاهی ایسنا،با اشاره به برگزاری چهارمین گردهمایی رؤسای مراکز بهداشت و درمان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اظهار کرد: در این گردهمایی مراکز فعال بهداشت و درمان دانشگاه های دولتی شامل مراکز بهداشت و درمان دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر،شهید بهشتی، علامه طباطبایی، تبریز،صنعتی اصفهان،بیرجند،فردوسی مشهد، رازی کرمانشاه و سمنان معرفی شدند.