مجید سرسنگی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفت: توسعه کرسی های آزاد اندیشی از اولویت های این دانشگاه است و در سال جاری دانشگاه زمان و اعتبارات بیشتری به این موضوع اختصاص خواهد داد.

مجید سرسنگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سعی می کنیم موضوعات مطرح شده در کرسی های آزاد اندیشی و تریبون آزاد دانشجویی این دانشگاه مباحث روز دانشگاه و موضوعات جذاب برای دانشجویان باشد.

وی افزود: کرسی های آزاد اندیشی باید با محوریت دانشجویان انجام شود و نقش دانشگاه تنها حمایت و نظارت بر برگزاری است.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: برنامه داریم با مشارکت بیشتر دانشجویان در روند برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و تریبون های آزاد دانشجویی بستری را فراهم کنیم تا تعداد بیشتری از دانشجویان در این نوع برنامه ها حضور یابند.

سرسنگی گفت: باید در کرسی های آزاد دانشجویی اساتید و نخبگان دانشگاهی و فرهنگی حضور یابند تا براین اساس فضای گفتگو بیشتری برای دانشجویان در دانشگاه فراهم شود.