سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ابلاغ آیین‌نامه بازنگری شده دوره دکترای تخصصی به دانشگاه‌های کشور خبر داد.

به گزارش پی اچ دی آزمون ، مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: ضوابط آموزشی دانشجویان دوره دکتری از سال ۹۵ به بعد متفاوت است و با توجه به آیین‌نامه جدید، دوره دکتری می‌تواند حداقل ۳ ساله باشد، درحالی که در گذشته دوره دکتری حداقل ۴ سال طول می کشید.
وی افزود: در حقیقت آن دسته از دانشجویان مقطع دکتری که نتوانستند در یک درس موفق شوند با توجه به آیین نامه جدید برای جلوگیری از عقب افتادگی تحصیلی، این امکان برای آنان فراهم شده که مجدد این درس را انتخاب کنند.
شریعتی صدور گواهی گذراندن دوره برای افرادی که موفق نشده‌اند دوره دکترای خود را به اتمام برسانند را ویژگی دیگر این آیین‌نامه دانست و گفت: در آئین نامه های جدید همچنین توجه ویژه‌ای به موضوع مقابله با تقلب‌های علمی شده است.
معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه دیگر نمره رساله دوره دکتری در معدل محسوب نمی شود، افزود: در آئین نامه جدید دوره دکتری مقررشد، دیگر نمره رساله در معدل محسوب نشود و این نمره صرفا جهت ارزیابی کیفی و علمی دانشجو لحاظ شود و معدل دانشجو فقط حاصل واحدهای گذرانده شده باشد.
به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با استناد به بند ۱۲ ماده ۳ آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آیین نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی که در جلسه ۸۷۱ این شورا تصویب شده است برای اجرا ابلاغ شد و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۵ و بعد از آن الزامی است.
براساس این آیین نامه، دارا بودن مدرک  رسمی پایان دوره کارشناسی ارشد مورد تایید وزارت علوم و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، داشتن صلاحیت علمی و عمومی ورود به موسسه طبق ضوابط، و احراز توانایی در زبان خارجی طبق شیوه نامه مصوب مؤسسه از شرایط ورود به دوره دکترای تخصصی است. همچنین آموزش رایگان برای هر دانشجو در دوره دکترای تخصصی صرفا یک بار امکان پذیر بوده و تحصیل همزمان دانشجو در همان دوره یا دوره های دیگر تحصیلی  و تغییر رشته و انتقال ممنوع است.
مدت تحصیل در دوره دکترای تخصصی حداقل شش و حداکثر هشت نیمسال است و هر نیمسال ۱۸ هفته شامل ۱۶ هفته آموزش و دو هفته ارزشیابی است. در صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود مؤسسه می تواند به پیشنهاد استاد راهنما مدت تحصیل را تا دو نیمسال دیگر افزایش دهد .
بر اساس این آیین نامه،  تعداد واحدهای تحصیلی دوره دکترای تحصصی ۳۶ واحد است که ۱۲ تا ۱۸ واحد آن آموزشی و ۱۸ تا ۲۴ واحد پ‍ژوهشی بوده و دانشجو باید در هرنیمسال تحصیلی حداقل ۶ و حداکثر ۱۰ واحد درسی  را انتخاب کند.
در این آیین نامه، نمره قابل قبول برای هردرس ۱۴ از ۲۰ و میانگین کل قابل قبول، ۱۶ از ۲۰است  و  دانشجوی مشمول آموزش رایگان  در صورت عدم کسب نمره قبولی  یا حذف غیر موجه آن، موظف است برای انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین ، هزینه مربوطه را براساس مصوبه هیئت امنا پرداخت کند. همچنین در این آیین نامه آمده است که احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام رساله ، به ابطال مدرک تحصیلی وی منجر می شود.
گفتنی است آیین نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی در یک مقدمه، ۲۶ ماده و ۱۵ تبصره تصویب شده است و مسئول اجرای آن مؤسسه آموزش عالی و نظارت بر حسن اجرا و تفسیر مفاد آن، برعهده معاونت آموزشی وزارت علوم است.