1429611403992_11.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  جایزه‌ پوستر برگزیده «دومین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی» به دانشجوی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران تعلق گرفت.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس علمی ایسنا، در «دومین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی» که اردیبهشت‌ماه امسال در اصفهان برگزار شد، پروانه اسکندری، دانشجوی کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، موفق به دریافت جایزه بهترین پوستر با عنوان «مزوپروس‌های سیلیکاتی درپوش‌دار شده با نانوذرات طلا برای سیستم‌های حساس به آنزیم برای رهایش کنترل شده دوکسوروبیسین در درمان سرطان» شد.

نانوسیستم طراحی شده در واقع جایگزین داروی ضد سرطان است که با نانوذرات طلا درپوش دار شده و از خروج دارو در بافت‌های سالم جلوگیری می‌کند و تنها در بافت سرطانی، هدف دارو را آزاد خواهد کرد. در این مطالعه، از تکنیک‌های متنوعی از جمله تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی گذاره و نگاره برای شناسایی نانوذرات و نیز برای اندازه‌گیری میزان بارگیری و رهایش دارو از اسپکتروسکوپی فلورسانس استفاده شده است.