محمد کافی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به انتخاب اساتید این دانشگاه به عنوان مجری طرح سطح بندی دانشگاه ها گفت: سطح بندی دانشگاه ها به اتمام رسیده و به وزارت علوم ارسال شده است.

محمدکافی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این پروژه مجری اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و وزارت علوم به عنوان کارفرما انتخاب شده اند.

وی افزود: سطح بندی دانشگاه ها به اتمام رسیده و اطلاعات به وزارت علوم ارسال شده اما قرار است دانشگاه ها در هر سطح نیز رتبه بندی شوند.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه اعلام نتایج سطح بندی دانشگاه ها بر عهده معاونت آموزشی وزارت علوم است بنابراین جزئیات این پروژه از سوی این معاونت اعلام خواهد شد.

کافی تاکید کرد: باتوجه به اینکه اعضای هیات علمی این دانشگاه مجری اجرای طرح سطح بندی دانشگاه ها انتخاب شده اند بنابراین دانشگاه نیز در اجرای این پروژه به اساتید دانشگاه کمک کرده است.