یزدان مهر سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس صندوق رفاه دانشجویان با اشاره به برنامه صندوق رفاه در سال ۹۵ از دوبرابر شدن وام ودیعه مسکن دانشجویان متاهل، تنوع غذای دانشجویی و تجهیز سالن ورزشی خوابگاه‌ها خبر داد.

ذوالفقار یزدان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست معاونان دانشجویی منطقه ۶ در کاشان افزود: برای ارتقا خدمات رسانی توام با کرامت انسانی به دانشجویان باید همه ظرفیت ها را به میدان آورد که شورای صنفی یکی از این ظرفیت هاست.

برخی از معاونان دانشجویی شوراهای صنفی را یک تهدید و مزاحم برای خود می دانند

وی تصریح کرد: متاسفانه برخی از معاونان دانشجویی رغبتی به تعامل با این شورا ندارند و آنها را یک تهدید و مزاحم برای خود می دانند درحالیکه با تعامل منطقی می توان با هم افزایی، بهتر به جنگ مشکلات و ناملایمات رفت و مشکلات صنفی را کم تر کرد.

توصیه رئیس صندوق رفاه دانشجویان به معاونان دانشجویی دانشگاه ها

رئیس صندوق رفاه دانشجوان توصیه کرد: معاونان دانشجویی می توانند هم از ظرفیت شورای صنفی برای نظارت بر امور خوابگاه‌ها و سلف و…استفاده کنند و هم در ارایه خدمات آنها را در کنار خود ببینند و با آنها مشورت کنند.

وی یادآور شد: معاونان دانشجویی همچنین می توانند از ظرفیت شورای صنفی دانشجویی در پیگیری برخی امور همچون جلب حمایت نهادهای عمومی، مردمی و خیرین و ایجاد کمک صندوق های نیکوکاری و قرض الحسنه، شناسایی دانشجویان بی بضاعت، ایجاد کارگاه‌های مهارتی و ارتباط با صنعت و برگزاری مراسم ها کمک بگیرند.

رشد ۱۱۰ درصدی در حوزه ارایه تسهیلات به دانشجویان نسبت به سال گذشته

یزدان مهر با تشریح عملکرد صندوق در سال ۹۴ و اهم برنامه های ۹۵ گفت: خوشبختانه با برنامه ریزی و همکاری دانشگاه‌ها در حوزه ارایه تسهیلات به دانشجویان، با رشد ۱۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته و در حوزه درآمدزایی به رشد ۷۸ درصدی رسیدیم و جلب حمایت موثر نهادهای عمومی و مردمی و خیرین نیز از توفیقات مهم صندوق در سال گذشته بود.                

ارایه تسهیلات برای فرصت مطالعاتی به دانشجویان

رئیس صندوق رفاه دانشجویان به برنامه های سال جاری اشاره کرد و گفت: با برنامه ریزی و تعامل موثر و پرتحرک با دانشگاه‌ها، دولت و مجلس و شورای صنفی و دبیران مناطق خدمات موثرتر و متناسب با نیازهای واقعی دانشجویان در سال جدید ارایه خواهیم کرد. 

وی گفت: از جمله آن می توان به اقدام جهادی برای تعمیر اساسی خوابگاه‌های رتبه ۵ و ارتقا آنها، دوبرابر شدن وام ودیعه مسکن دانشجویان متاهل، تجهیز سالن ورزشی خوابگاه‌ها، کمک به ارتقا و تنوع غذای دانشجویی و ارایه تسهیلات برای فرصت مطالعاتی اشاره کرد.