سید ضیاء هاشمی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی وزیرعلوم از کسانی که دانشگاه را خطری برای نظام می دانند، انتقاد کردو گفت: دانشگاه در کنار حوزه پایگاه علم و دین و فرهنگ است و ما به داشتن دانشگاه‌ها و اساتیدمان افتخار می کنیم.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، سید ضیاء هاشمی در جشن بزرگداشت مقام معلم که در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد، گفت: مجموعه ای که مسئولیت چند هزار دانشجو را به دوش گرفته و هزاران استاد با درجه عالی برای تعلیم و تربیت دانشجویان این مجموعه تلاش می کنند، خود نماد یک جامعه بوده و در رشد و تعالی کشور تاثیرگذار است.

وی افزود: امروز ما مدعی نیستیم که دانشگاه‌های ما الگوساز جامعه هستند، بلکه خود یک جامعه بزرگ محسوب می شوند که جمعیت آنها از جمعیت بسیاری از کشورهای حاشیه آبهای بین المللی بیشتر است.

معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، دانشگاه را تعیین کننده مسیر جامعه در زمان حال و آینده دانست و گفت: اگر دانشگاه مجموعه خمود، مایوس و ناامید باشد جامعه هم به همان سمت می رود و اگر کانون امید باشد، تصویر فردای جامعه امیدوار خواهد بود.

وی با عنوان اینکه مدیریت دانشگاه پیام نور در راستای ارتقای کیفیت و تقویت شاخص های علمی تلاش می کند، اظهار داشت: اگر این کمیت با کیفیت همراه شود، افتخار بزرگی خواهد بود.

هاشمی نظام جمهوری اسلامی را محصول انقلابی دانست که ریشه در دانشگاه داشته و از کسانی که دانشگاه را خطری برای نظام می دانند، انتقاد کرد.

وی با عنوان اینکه دانشگاه در کنار حوزه پایگاه علم و دین و فرهنگ است و ما به داشتن دانشگاه‌ها و اساتیدمان افتخار می کنیم، گفت: علم و فرهنگ مرکز ایده پردازی و تحلیل و نقادی است و کسانی که خود را عالم تر از دانشگاه می دانند باید بتوانند آن را اثبات کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه را کانون اصلی نخبگان دانست و گفت: بیش از آنچه که بخواهیم دانشگاه را کنترل کنیم باید از سوی دانشگاه کنترل شویم چرا که دانشگاه امنیت آفرین است.

وی با عنوان اینکه امروز دیگر فرایند تعلیم و تربیت انحصاری و متمرکز نیست، گفت: دانشجویان ما امروز تنها متاثر از اساتید نیستند و فرایند تعلیم و تربیت پیچیده تر از گذشته است چرا که دانشجویان منابع مختلفی برای کسب ایده دارند.

وی افزود: روند عادی و جاری آموزش امروزه در سطح جهان، در معرض آسیب های جدی و ناکارآمدی است. امروز دیگر رابطه یکسویه کاربردی ندارد و حتی در فعالیت های آموزشی رویکرد مشارکت جویانه و دوسویه موثر خواهد بود.

هاشمی با تاکید بر جایگاه دانشگاه و لزوم پیوند دانشگاه و جامعه گفت: امروز دیگر دانشگاه نمی تواند منفک از جامعه باشد و ما برای اینکه بتوانیم نقش و جایگاه خود را در حوزه آموزش عالی حفظ کنیم، به پیوند راسخ دانشگاه و جامعه نیاز داریم.

وی چاپ بیش از ۱۰۰۰ مقاله پژوهشی در سال ۹۴ از سوی دانشگاه پیام نور را قابل تقدیر دانست و گفت: دانشگاه پیام نور باید بتواند در سال های آینده هزاران ایده اثرگذار به مدیران کشور ارائه دهد تا بتوانیم مدیریت علمی داشته باشیم.

معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، با عنوان اینکه در شرایط برجام توانستیم از بخشی از مظالم بین المللی نجات یابیم، گفت: اکنون که به همت نخبگان دانشگاه ها در عرصه سیاست خارجی به دستاورد عظیمی دست یافتیم باید با بهره مندی از ظرفیت ها و قابلیت های ملی و کوشش همگانی دانشگاه ها در جهت تحقق اهداف گام برداریم.