محیط زیست درس دانشگاه می‌شود سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیرکل دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست گفت: در صورت تصویب نهایی وزارت علوم، ۲ واحد درسی محیط زیست به دروس تمام رشته‌های تحصیلی دانشگاه ها در مقاطع دانشگاهی مختلف اضافه می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر مشاور رییس سازمان محیط زیست و مدیرکل دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست گفت: در صورت تصویب نهایی وزارت علوم، ۲ واحد درسی محیط زیست به دروس تمام رشته‌های تحصیلی دانشگاه ها در مقاطع دانشگاهی مختلف اضافه می شود.

صدرالدین علیپور با بیان این مطلب گفت: در نشستی که با حضور معاونین و مدیران وزارت علوم و سازمان برگزار شد، روند اجرایی کردن تفاهم نامه فی مابین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بررسی شد .

مشاور رییس سازمان و مدیرکل دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست در این باره توضیح داد:  با توجه به تاکید ریاست سازمان درخصوص اجرای تفاهم نامه ها و علی الخصوص تفاهم نامه با وزارت علوم، به دلیل ابعاد تخصصی، علمی و آموزشی آن وزارتخانه که می تواند در ارتقاء دانش محیط زیست در دانشگاهها و به تبع آن در جامعه نقش بسزایی داشته باشد، این جلسه با حضور دکتر مظاهری معاون آموز ش و پژوهش سازمان و معاونین و مدیران حوزه آموزش و پژوهش وزارت علوم در محل سازمان برگزار شد.

به گفته علیپور، از جمله مباحث مطرح شده در این نشست، فراهم کردن امکان بازدید دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاهها از مناطق تحت مدیریت سازمان، انجام پروژه های تحقیقاتی تخصصی در زمینه موضوعات محیط زیستی با همکاری دانشگاهها و مراکز تحقیقات وابسته به وزارت علوم، ایجاد آزمایشگاههای تخصصی محیط زیستی در دانشگاهها، و ایجاد دانشگاه های سبز بود.