محمود نیلی آحمدآبادی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه تهران گفت: آموزش در حوزه علوم انسانی به خصوص ادبیات فارسی باید تقویت شود چراکه ادبیات سرمایه مهم کشور است.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، محمود نیلی احمدآبادی در سومین جشنواره آموزش دانشگاه تهران گفت: هفته معلم برای دانشگاه تهران روز ویژه‌ای است، چرا که استاد مطهری استاد دانشگاه تهران بوده است.

وی تصریح کرد: آموزش ما باید در حوزه علوم انسانی تقویت شود، به خصوص در ادبیات فارسی چرا که این حوزه به عنوان یک سرمایه مهم کشور بشمار می رود و در این راستا امیدواریم برنامه‌ها و تصمیمات دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی در حوزه علوم انسانی شاهد ارتقا هرچه بیشتر باشیم.

رئیس دانشگاه تهران گفت: برگزاری جشنواره آموزش دانشگاه تهران، نشان می‌دهد که دانشگاه برای آموزش اهمیت ویژه‌ای قائل است.

نیلی احمدآبادی خاطرنشان کرد: ما در دانشگاه تهران مرزی میان آموزش موفق، پژوهش و فرهنگ نمی بینیم.

وی گفت: در دوره‌ای دانشگاه تصمیم به توجه بیشتر به امر پژوهش کرد و شاید این تصمیم ما را اندکی از آموزش غافل کرد بنابراین در هر حوزه‌ای که قصد برنامه ریزی داریم باید تمام جوانب آن را مدنظر قرار دهیم.

رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: ما زمانی که می‌گوییم مرز شفافی میان آموزش، پژوهش و دیگر حوزه‌ها نداریم، به این معناست که موفقیت پژوهش منوط به کیفیت آموزش است و شرط موفقیت در حوزه آموزش نیز این است که ما در حوزه پژوهش، یافته‌هایی جدید داشته باشیم که آن یافته‌ها بتواند آموزش داده شوند.

نیلی احمدآبادی با تاکید بر اهمیت و توجه بیشتر به دوره‌های کارشناسی افزود: هر چه به این دوره ها توجه بیشتری صورت گیرد کشور منفعت بیشتری خواهد برد.

وی دوره های آموزشی را یکی از ظرفیت‌های اصلی توسعه روابط بین‌الملل عنوان کرد و گفت: علاوه بر موضوع تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره‌های مشترک با دانشگاه‌های معتبر سرلوحه فعالیت‌های این دانشگاه قرار گرفته است.