تفاهم نامه سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – تفاهم نامه‌ فعالیت های مشترک میان پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء به امضاء رسید.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر حسین میرزایی، رئیس پژوهشکده، به همراه جمعی از اعضاء هیات علمی ضمن دیدار با آیات عظام جوادی آملی و موسوی اردبیلی، درباره لزوم احترام به یکدیگر، رعایت اخلاق اجتماعی، توجه به غایات معنوی و چگونگی ارتقاء و استکمال انسان گفت و گو کردند.

در این سفر علمی، اعضای پژوهشکده در نشستی با حضور معاون پژوهشی و تعدادی از مدیران گروه های بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء از جمله مدیر گروه فلسفه و کلام، مدیر گروه تفسیر قرآن، مدیر گروه عرفان و مدیر امور فرهنگی شرکت و هر دو مرکز پژوهشی با نوع فعالیت های یکدیگر آشنا و زمینه های همکاری را شناسایی کردند و برای انجام فعالیت های مشترک تفاهم نامه‌ای به امضاء رسید.

در ادامه این سفر، اعضای پژوهشکده از دانشگاه مفید قم بازدید و در نشست دیگری با معاون پژوهشی، معاون فرهنگی، معاون آموزشی، مدیر گروه‌های فلسفه و حقوق و اندیشه سیاسی دانشگاه مفید شرکت کردند.

در این جلسه، ساختار کلی فعالیت این دانشگاه در سه دهه گذشته و برنامه های آتی این نهاد علمی مطرح و همکاری های دو طرفه آتی دو مجموعه نیز در راستای تفاهم نامه موجود بین دو مرکز تعریف و پیش بینی شد.

در این سفر، دکتر حسین ابراهیم آبادی، دکتر مرتضی بحرانی، دکتر ناصرالدین علی تقویان، و اسماعیل خلیلی، دکتر رضا صمیم، دکتر رضا ماحوزی، دکتر رضا مهدی و دکتر سید محمود نجاتی حسینی از اعضای پژوهشکده دکتر حسین میرزایی، رئیس پژوهشکده را همراهی کردند.