2989.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  رییس سازمان پدافند غیر عامل با تاکید بر ضرورت بازنگری رشته‌های دانشگاهی در حوزه آموزش‌های پدافندی گفت: با کمک وزارت علوم درصدد ایجاد ۱۶ رشته در مقاطع تحصیلات تکمیلی هستیم.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار سرویس دانشگاهی ایسنا، دکتر غلامرضا جلالی در مراسم امضای تفاهم‌نامه با وزارت علوم با تاکید بر این که جوامع بشری به طور فطری اقدام به ایجاد امنیت و زیرساخت‌های مهم شهری می‌کنند، افزود: از این رو در گذشته هیچ شهری بدون برج و بارو نبوده است چرا که امنیت بخشی از زندگی شهری و عنصری از عناصر پدافند غیر عامل تلقی می‌شده است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه پدافند غیر عامل افزود: ایشان پدافند غیر عامل را مصون‌سازی تعبیر می‌کند و تعریف ایشان از مصونیت این است که اگر تهدیدی محقق شود نباید اثری در کشور داشته باشد.

جلالی بی‌اثر سازی اثرات تهدید بر کشور را به معنی مصون سازی دانست و خاطرنشان کرد: بر این اساس کشورهای مختلف ساختارهای متفاوتی در حوزه پدافند غیر عامل ایجاد کرده‌اند.

وی بی‌اثرسازی تهدیدات علیه کشور را از اولویت‌های سازمان پدافند غیر عامل نام برد و خاطرنشان کرد: تهدیدات شامل دو نوع انسان‌ساز و طبیعی است که بر اساس قوانین، تهدیدات طبیعی مربوط به سازمان مدیریت بحران و تهدیدات انسان‌ساز مربوط به سازمان پدافند غیر عامل می‌شود.

رییس سازمان پدافند غیر عامل تهدیدات طبیعی را دارای منشاء ثابت دانست و یادآور شد: در عین حال تهدیدات غیر طبیعی و انسان ساز دارای منشاء علم و فناوری در دانش است از این رو استفاده از دانش هم فرصت‌زا است و هم تهدید‌زا.

جلالی با تاکید بر این که امروزه تهدیدات انسان‌ساز مبتنی بر دانش است بر مقابل دانش بنیان علیه این تهدیدات تاکید کرد.

وی اضافه کرد:‌ از آنجا که تهدیدات انسان‌ساز دارای چهره‌های متغیری است از این رو برای مقابله با این تهدیدات باید زیرساخت‌های علمی و پژوهشی کشور تقویت شود.

جلالی پیگیری و شناسایی تغییرات تهدیدات انسان‌ساز را از ماموریت‌های سازمان پدافند غیر عامل نام برد و اضافه کرد: رویکرد ما برای مقابله با این تهدیدات هوشمندانه است از این رو درصدد استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور استفاده کنیم.

رییس سازمان پدافند غیر عامل با اشاره به نظریات متعدد مطرح شده از سوی دشمنان خاطرنشان کرد: امروزه صورتهای مختلف جنگ در اندیشکده‌ها ایجاد می‌شود که این صورت‌ها از سوی دولتمردان مطرح می‌شود. از این رو لازم است تا با رویکرد هوشمندانه علیه این تهدیدات اقدام کنیم.

وی با اشاره به اقدامات وزارت علوم در حوزه پدافند غیر عامل در حال حاضر کشور با جنگ اقتصادی مواجه است و با بررسی عملکرد دانشگاه‌ها در این حوزه متوجه می‌شویم که دانشگاه‌ها کمتر به راه حل‌های مصون سازی و کاهش آسیب‌پذیری تهدیدات اقدام کرده‌اند. از این رو لازم است تا پدافند غیر عامل دانش بنیان را در کشور نهادینه کنیم.

جلالی با تاکید بر ضرورت بازنگری رشته‌های دانشگاه‌ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی اضافه کرد: رویکرد توسعه‌ای ما در حوزه پدافند غیر عامل مبتنی برمصون‌سازی از درون است. با این رویکرد وزارت علوم نیز اقدامات مثبتی انجام داده است .

وی با اشاره به همکاری این سازمان با وزارت علوم افزود: در تلاش هستیم تا با همکاری وزارت علوم ۱۶ رشته در حوزه پدافند غیر عامل در مقاطع تحصیلات تکمیلی ایجاد کنیم که این اقدام در حال اجرا است.

وی با تاکید بر این که در آینده باید دفاع از کشور یک دفاع همه جانبه باشد ابراز امیدواری کرد که با امضای این تفاهم‌نامه پایه اولیه اقدام در حوزه پدافند غیر عامل با رویکرد دانش برداشته شود.