امیر محمدی فرمانده ارتش در فارسسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – شیراز – رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی شهید رستمی شیراز رفع مشکلات جامعه را در گرو ارائه آموزش های صحیح و پرورش موفق دانست.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشکده ارتش فارس،  امیرحسین محمدی در جمع استادان و دانشجویان این دانشگاه، ضمن گرامیداشت شهادت استاد مرتضی مطهری و تبریک روز معلم، تعلیم و تربیت را اساسی ترین کار در جامعه انسانی دانست و افزود: اگر جامعه ای در پیاده کردن سیستم صحیح آموزش و پرورش موفق باشد و به شکل صحیح عمل کند، به بسیاری از مشکلات فائق خواهد آمد.

وی بیان کرد: چنین جامعه ای در مسیر پیشرفت و ترقی پیش خواهد رفت و در نهایت در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به توسعه متاوزن دست خواهد یافت.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی شهید رستمی شیراز ادامه داد: مرز کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته را نیروی انسانی متخصص مشخص می کند و بی شک در بین نیروی انسانی یک جامعه، نقش انکارناپذیر معلمان و استادان به منزله ستونهای آموزش و پرورش در اولویت قرار دارد.

امیر محمدی افزود: در این جهت گیری باید به وضعیت اقتصادی و جایگاه و پایگاه اجتماعی معلمان توجه ویژه شود، به طوری که شغل معلمی به یکی از جذاب ترین و پرطرفدارترین مشاغل جامعه تبدیل شود و افراد متخصص، متعهد و کسانیکه به این حرفه عشق می ورزند جذب آموزش و پرورش و آموزش عالی شوند.

وی، دانش وتقوا را مکمل یکدیگر دانست و گفت: تعهد و تقوا انسان را مقید می کند که وظایف حرفه ای خود را در مقابل خدا و رسالتش نسبت به مردم را به بهترین وجه انجام دهد و تخصص هم چراغ راه و هدایتگر افراد است که مسیر را به درستی طی کنند.