کار دانشجویی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: ساماندهی مراکز فنی و حرفه ای براساس برنامه و سیاست سند آمایش آموزش عالی صورت خواهد گرفت.

مسعود شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سامان دهی مراکز فنی و حرفه ای گفت: درخصوص ساماندهی مراکز، باید منتظر باشیم و ببینیم در سند آمایش آموزش عالی چه برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: به طور حتم در این رابطه دانشگاه پیرو برنامه ریزی و سیاست های وزارت علوم تحقیقات و فناوری خواهد بود.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: اکنون به صورت موقت، برنامه ای که در این زمینه اجرا خواهد شد ایجاد یک سیستم مدیریت مالی مشترک برای استان هایی خواهد بود که بیش از یک آموزشکده پسرانه یا دخترانه در استان های خود دارند.

وی ادامه داد: در گذشته به هر دلیلی در برخی از شهرهای بزرگ بیش از یک آموزشکده راه اندازی کرده اند که در راستای «اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی» با یکی شدن سیستم مدیریت مالی آموزشکده های مذکور می توان در هزینه ها صرفه جویی و از تمام توانمندی ها استفاده کرد.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای درباره ادغام ساختمان و رشته های این مراکز گفت: در حال حاضر و در کوتاه مدت این امکان وجود ندارد بنابراین اگر مدیریت مالی یکی باشد می توان هزینه ها را مقایسه و از تمام توانمندی ها استفاده کرد.