ازمایشگاهسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی از برگزاری جلسه کمیته ارزشیابی رشته علوم آزمایشگاهی به منظور تصمیم گیری درباره ارتقای رشته علوم آزمایشگاهی خبر داد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر جمشید حاجتی با بیان این مطلب افزود: نظر به  استقبال گسترده اساتید علوم آزمایشگاهی سراسر کشور از اولین همایش مدیران گروه های علوم آزمایشگاهی که در بهمن ۹۴، مقرر شد موارد بحث شده در این همایش اطلاع رسانی شده و نظرات مدیران گروه های علوم آزمایشگاهی در خصوص بازنگری سر فصل دروس جمع آوری شود.

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی گفت: در این جلسه مقرر شد از این پس بازدیدهای استانی به شکل ادواری از گروه های علوم آزمایشگاهی دانشگاههای علوم پزشکی برطبق طرح آمایش سرزمینی انجام شود. 

وی افزود: در پایان هر دوره بازدید، جلسه کمیته در یکی از دانشگاههای مربوطه و با حضور و همفکری مدرسین مختلف رشته به ویژه در بازنگری سر فصل دروس تشکیل شود.

حاجتی خاطرنشان کرد: بر این اساس اولین جلسه استانی کمیته ارزشیابی  و برنامه ریزی رشته علوم آزمایشگاهی در سال جدید در دانشگاه علوم پزشکی کرمان و پس از بازدید از دانشگاهای علوم پزشکی کرمان، بم، سیرجان، رفسنجان و جیرفت برگزار می شود.