دانشگاه مذاهب اسلامی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – دانشگاه مذاهب اسلامی برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ از میان شرکت کنندگان واجدالشرایط دانشجو پذیرش می کند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، دانشگاه مذاهب اسلامی برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ از میان شرکت کنندگان واجدالشرایط اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس آزمون کتبی (تخصصی)، مصاحبه و امتیازات آموزشی و پژوهشی اقدام به پذیرش دانشجو می کند.

رشته حد نصاب مواد آزمون کتبی ضریب منابع تاریخ آزمون کتبی تاریخ مصاحبه
تاریخ اسلام

کسانی مجاز هستند در آزمون کتبی و مصاحبه شرکت نمایند که حداقل نمره تراز ۲۰۰۹ کسب نموده باشند

تاریخ نگاری و روش تحقیق

۲ در سطح کارشناسی ارشد

شنبه ۹۵اردیبهشت ۱۸

ساعت ۹ صبح

شنبه و یکشنبه ۱۹ تیر ۹۵ و ۲۰ اردیبهشت ۹۵

ساعت ۸_۱۴

تاریخ تحولات جهان اسلام

۳ در سطح کارشناسی ارشد

ملل و نحل (فرق و مذاهب اسلامی)

۲ در سطح کارشناسی ارشد
علوم و قرآن و حدیث

کسانی مجاز هستند در آزمون کتبی و مصاحبه شرکت نمایند که حداقل نمره تراز ۲۹۹۸ کسب نموده باشند.

علوم قرآن

۲ در سطح کارشناسی ارشد یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۵ ساعت ۹ صبح

سه شنبه و چهارشنبه

۲۲ تیر ۹۵ و ۲۳ تیر ۹۵

ساعت ۸_۱۴

علوم حدیث

۲ در سطح کارشناسی ارشد
فقه و مبانی حقوق اسلامی

کسانی مجاز هستند در آزمون کتبی و مصاحبه شرکت نمایند که حداقل نمره تراز ۲۷۵۰ کسب نموده باشند.

فقه ۲

شرح لمعه(مباحث غیرعبادی)

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۵

ساعت ۹ صبح

شنبه و یکشنبه ۲۶ و ۲۷ تیر ۹۵

ساعت ۸_۱۴

اصول فقه

۲

مکاسب (از ابتدای بیع تا پایان بیع فضولی)

اصول مظفر و رسائل اصل برائت

مدارک مورد نیاز:

تکمیل و ارائه فرم شماره یک (دریافت فرم از سایت دانشگاه و ارائه ی پرینت آن در زمان حضور در آزمون کتبی).

اصل شناسنامه و کارت ملی.

تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی.

تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۵.

اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و یا تأییدیه مربوط به ریز نمرات هر دو مقطع.

گواهی تأیید شده توسط دانشگاه محل تحصیل.

اصل حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.