امتحانات دانشجویی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – شورای آموزش دانشگاه خوارزمی با توجه به همزمان شدن امتحانات نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴ با ماه مبارک رمضان در خصوص امتحانات دانشگاه تصمیم گرفت.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، با توجه به این مساله که امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دانشگاه خوارزمی با ماه مبارک رمضان همزمان شده شورای آموزش دانشگاه در خصوص امتحانات اینگونه تصمیم گرفت:

از تایخ ۱۷ لغایت ۳۰ خرداد امتحانات تخصصی و از ۳۱ خرداد ماه لغایت ۲تیرماه امتحانات دروس عمومی برگزار شود.

امتحانات نیز در وقت اول ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰صبح و  وقت دوم ۱۰:۳۰الی۱۲:۳۰ صبح برگزار می شود.