سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور گفت: کارگروه های علمی و مدیریتی به همراه کرسی های آزاد اندیشی در جهت تحقق شعار اقتصاد مقاومتی در این دانشگاه برگزار می شود.

محمد نجفی معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: دانشگاه پیام نور با بیش از ۷۰۰ هزار دانشجو و چهار هزار عضو هیئت علمی، نقش اساسی در فرهنگ سازی شعار اقتصاد مقاومتی ایفا می کند.
وی با اشاره به نقش کرسی های آزاد اندیشی در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تاکید کرد: برای تحقق این شعار، کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی را برای دانشجویان و استادان دانشگاه پیام نور تشکیل می دهیم.
معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور گفت: این دانشگاه با تشکیل کارگروه های اقتصادی، اجتماعی، مدیریت و تربیتی درصدد اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی است تا این شعار را نهادینه سازد.
وی تصریح کرد: در زمینه تحقق هر چه بهتر اقتصاد مقاومتی، یک نمایشگاه ملی در دانشگاه پیام نور واحد البرز برگزار می شود.
نجفی در پایان یادآور شد: با پیاده سازی الگوی اقتصاد مقاومتی، مشکلات کشور با تعامل جوانان و مسئولان سریع تر حل می شود.