سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون بین‌الملل دانشگاه خواجه نصیر گفت: استادان ایرانی خارج از کشور برای تدریس در این دانشگاه دعوت به همکاری می شوند.

فرهاد یزدان دوست در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای امسال موضوع دعوت استادان ایرانی مقیم خارج از کشور برای تدریس در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مطرح شد. این گروه از استادان به عنوان اساتید مهمان و مدعو همکاری می کنند.
وی افزود: وزارت علوم و تمام اندیشمندان به این نتیجه رسیده اند با توجه به فعالیت بی سابقه ای که در پژوهش، آموزش و کسب رتبه ی برتر در دنیا وجود دارد، دانشگاهها توان بین المللی شدن را دارند.
معاون بین الملل دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی به مهمترین راههای بین المللی کردن دانشگاههای ایرانی اشاره کرد و اظهار داشت: برای بین المللی شدن دانشگاه ها مقدماتی لازم است. برخی از دانشگاه ها فعالیت خود را در این خصوص آغاز و افرادی را از هیئت رئیسه و معاونت بین الملل برای رسیدگی به این امر جانمایی کردند.
یزدان دوست افزود: مجموعه اقداماتی که در معاونت بین الملل دانشگاه خواجه نصیر مورد توجه قرار دارد، فرآیند مدونی است که در صورت به نتیجه رسیدن، سبب ارتقاء وضعیت بین المللی دانشگاه خواجه نصیر و سایر دانشگاه های کشور می شود.
وی با بیان اینکه رفت و آمد استادان مدعو به دانشگاه باید تعریف شود، ابراز داشت: افراد شناخته شده و صاحب نظر علمی امکان همکاری با دانشگاه خواجه نصیر را دارند. بدون شک بسیاری از ایرانی های مقیم خارج از کشور موقعیت های علمی و تراز اول در جهان دارند که همکاری با آنان در دستور کار دانشگاه است.
معاون دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تاکید کرد: از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان برنامه ریزی های وسیعی برای شکل گیری همکاری با استادان ایرانی خارج از کشور در حال انجام است. این امر یکی از راههای ارتقاء فعالیت های بین المللی دانشگاهها در ایران به شمار می آید.