نصرت الله ضرغام سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران گفت: اساتید و پژوهشگران حوزه های علوم انسانی باید برای دریافت حمایت های مالی ارتباط بیشتری با صندوق داشته باشند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، نصرت الله ضرغام در خصوص حمایت های صندوق از حوزه علوم انسانی گفت: این حوزه برای ما حائز اهمیت است، اما متاسفانه هنوز در آن حد پروژه برای حمایت دریافت نکرده ایم.

به گفته رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ، حقیقت این است که اساتید و پژوهشگران این رشته ها باید ارتباط بیشتری با صندوق برقرار کنند تا در عوض مورد حمایت قرار گیرند.

وی در خصوص یکی از پروژه های صندوق اظهار داشت: برای مردمی کردن دانش و اجتماعی کردن آن، برنامه هایی داریم تا به شاخص های ارزیابی اجتماعی و نحوه بررسی آن دست یابیم.

ضرغام به دیگر پروژه های صندوق اشاره کرد و گفت: کنوانسیون پاریس با موضوع «کاهش نشر گاز گلخانه‌ای» یک کار مطالعاتی است که به اعضای فرهنگستان علوم سفارش داده‌ایم تا به نتیجه برسد.

به گفته رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران این دو پروژه از سوی صندوق به پژوهشگران کشور واگذار شده تا بتوانیم در راستای اجرایی شدن پروژه های علمی کشور گام برداریم.