دانشگاه هنر سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – حمایت مالی از پایان نامه : معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هنر از پایان نامه های فرهنگی حمایت مالی می کند.

حمایت مالی از پایان نامه

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، سید محسن هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هنر اعلام کرد:  معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هنر در نظر دارد از پایان نامه های دانشجویان با موضوعات فرهنگی و بومی کشور حمایت مالی کند.

مدیران گروه های آموزشی تا ۲۰ اردیبهشت ۹۵ فرصت دارند تا فهرستی از موضوعات پیشنهادی پایان نامه های مصوب سال  ۹۵-۹۴ که حاوی موضوعات فرهنگی و بومی کشور باشد را جهت بررسی به معاونت فرهنگی دانشگاه ارسال کنند.