سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: شهریه پردیس های دانشگاه شهید بهشتی تغییرات خاصی پیدا نخواهد کرد.

 

شهریه دکتری پردیس دانشگاه شهید بهشتی

محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی در گفت و گو با خبرنگار  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان درخصوص کسری بودجه سال گذشته گفت: حدود ۸ درصد از بودجه سال گذشته دانشگاه شهید بهشتی محقق نشد.
وی در خصوص افزایش شهریه و تغییرات در پذیرش پردیس های شهید بهشتی اظهار داشت: تغییرات خاصی در شرایط پردیس ها وجود ندارد و شهریه آنها تغییری نخواهد داشت؛ البته اطلاعات دقیق در سایت دانشگاه قابل مشاهده است.
طهرانچی گفت:برای افزایش شهریه ها هم هیئت امنا تصمیم گیرنده است اما قصد افزایش قیمت نداریم.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی در خصوص همکاری های داخلی دانشگاه ها تاکید کرد: ما اجلاس ۱۳ دانشگاه برتر و بزرگ را هر ۲ ماه یکبار برگزار می کنیم که نتایج مثبتی در گسترش همکاری های داخلی به دنبال دارد.