دامغان سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – هم اندیشی و گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی ۲۲ اردیبهشت ماه در دانشگاه دامغان برگزار می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، عبدالعی بصیری رئیس دانشگاه دامغان با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل توسط مقام معظم رهبری افزود: مفهوم‌شناسی اقتصاد مقاومتی از جمله ضرورت‌هایی است که هنوز درخصوص آن در کشور به مفهوم واحدی نرسیده ایم و این امر موجب شده نگاه و عملکرد ما به اقتصاد مقاومتی متفاوت باشد و هم‌افزایی نداشته باشیم.

وی افزود: باتوجه به اینکه دانشگاه ها یکی از مهم‌ترین بسترهای تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می آیند، برآن شدیم تا با برگزاری این همایش برای آشنایی و شناخت بیشتر دانشجویان، اعضای هیات علمی و مدیران با مفهوم اقتصاد مقاومتی و اقدام عملی در این زمینه گام برداریم.

رئیس دانشگاه دامغان اضافه کرد: آسیب شناسی مسیر تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی، ارائه الگوی بومی با توجه به پتانسیل‌های موجود، اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی، اقتصاد مقاومتی و شرکت های دانش بنیان و تبیین مولفه های فرهنگی برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی در این همایش بررسی می شود.