1461571039727_100_1334-Copy.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی، دکتر الهه حجازی را به سمت مشاور وزیر در امور بانوان منصوب کرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس دانشگاهی ایسنا، متن حکم انتصاب دکتر الهه حجازی به شرح ذیل است: با عنایت به تجربه، تعهد و تخصص جنابعالی به سمت مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بانوان منصوب می شوید.امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره برداری از تجارب،ارائه نظرات و پیشنهادات و راهکارهای ارزنده در حوزه زنان، در انجام وظایف محوله و ارتقای جایگاه زنان و حضور و مشارکت موثر آنان در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی موفق باشید.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، دکتر الهه حجازی دانشیار و مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران است .