حمید میرزاده سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد و در این جلسه ۲۷ عضو هیات علمی این دانشگاه پس از بررسی موفق به دریافت ارتقای رتبه علمی شدند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، در این جلسه از مجموع ۲۸ پرونده ارائه شده برای ارتقای رتبه اعضای هیات علمی این دانشگاه، با ارتقای رتبه ۲۷ نفر موافقت شد.

از مجموع پرونده های ارتقا یافته در این جلسه یک پرونده مربوط به ارتقا از مربی آموزشیار به مربی، ۱۱ پرونده مربوط به ارتقا از مربی به استادیاری و ۱۵ پرونده مربوط به ارتقا از استادیاری به دانشیاری بود.

همچنین یک پرونده برای بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد.