اعزام دانشجو سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – آمار گزارشی تحت عنوان « مهاجرت دانشجویان از شایعه تا واقعیت» در سال ۲۰۱۴ نشان می دهد دانشجویان خارجی معادل ۲۷ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا کمک کرده‌اند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، جلسه ۴۲ کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. در این جلسه گزارش تهیه شده توسط یکی از اعضای کمیسیون با عنوان «مهاجرت دانشجویان از شایعه تا واقعیت» ارائه شد.

در ابتدای گزارش با اشاره به برخی آمار منتشر شده توسط پایگاه‌های خبری اینترنتی در مورد خروج نخبگان ایرانی از کشور که با استناد به آمار ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول منتشر شده است، محتوای این گزارش‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

در این تحلیل و بررسی با استناد به آمار صندوق بین المللی پول به این موضوع اشاره شد که این آمار مربوط به یک بازه زمانی بیش از یک قرن بوده ولی در برخی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی به عنوان آمار مهاجرت ایرانیان در یک سال ذکر شده است.

در بخش دیگری از این گزارش، با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک جهانی، حدود ۵ درصد از مهاجرین ایرانی به آمریکا در دوره زمانی مورد مطالعه از نظر تحصیلات دانشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند؛ این موضوع نیز مورد اشاره قرار گرفت که نتایج به دست آمده در مورد میزان تحصیلات ۵ درصد از مهاجرین ایرانی توسط برخی از پایگاه‌های اطلاع رسانی به کل مهاجرین ایرانی در آمریکا تعمیم داده شده است.

در بخش پایانی این گزارش نیز با ارائه آماری پیرامون تعداد کل دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در آمریکا، این دانشجویان از نظر مقطع و رشته تحصیلی، سیر مهاجرت دانشجویان خارجی به آمریکا در طول ۶ دهه  گذشته را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

همچنین بر اساس آمار ارائه شده در این گزارش، در سال ۲۰۱۴ دانشجویان خارجی معادل ۲۷ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا کمک کرده‌اند و همچنین در این سال حدود ۸۸۶ هزار دانشجوی خارجی در آمریکا به تحصیل اشتغال داشته‌اند که از نظر مقطع تحصیلی بیشتر این دانشجویان در مقطع کارشناسی به تحصیل اشتغال داشته‌اند.