دانشجویان افغانیسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – سفیر جمهوری اسلامی ایران از آمادگی ایران جهت هرگونه ارائه خدمات علمی به جامعه علمی افغانستان خبر داد و گفت: یک پارک علمی نیز در کابل فعال می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر گنجی با اشاره به برگزاری اولین جشن فارغ التحصیلی دانشگاه پیام نور افغانستان گفت: دانشگاه پیام نور افغانستان از سال ۱۳۹۰ به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد و امروز شاهد فارغ التحصیلی ۶۰۰ دانشجوی این دانشگاه هستیم.

سرپرست دانشگاه پیام نور افغانستان با عنوان اینکه دانشگاه پیام نور افغانستان ضمن فراهم کردن بسترهای ارتقای تحصیلی شهروندان این کشور، با ایجاد ۱۵۰ پست شغلی بخشی از قشر تحصیل کرده این کشور را مشغول به کار کرده است، افزود: پیام نور اولین دانشگاه در افغانستان است که کلیه خدمات اداری وآموزشی را به صورت الکترونیکی ارائه می دهد.

در ادامه بهرامی سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن تبریک به دانشجویان فارغ التحصیل، از آمادگی جمهوری اسلامی ایران جهت هرگونه ارائه خدمات علمی به جامعه علمی افغانستان خبر داد.

وی با عنوان اینکه تعاملات ایران و افغانستان در حوزه آکادمیک در حد عالی قرار دارد، گفت: طی سفر وزیر تحصیلات عالی افغانستان به ایران قرار شد ضمن اجرایی شدن توافقات قبلی، کمیته علمی بین دو کشور در سطح معاونین وزارتخانه ها تشکیل و یک پارک علمی نیز در کابل فعال شود.