پرونده حقوقی و دادگاه سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – کرسی ترویجی «کارایی قانون مجازات اسلامی قصاص (مورد قتل نفس) نسبت به سایر قوانین مربوط به قتل» امروز با حمایت دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره برگزار می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، گروه مطالعات و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی و دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره کرسی ترویجی «کارایی قانون مجازات اسلامی قصاص (مورد قتل نفس) نسبت به سایر قوانین مربوط به قتل» را برگزار می کند.

این کرسی توسط دکتر محمد روشن (عضو هیات علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی) و دکتر مجتبی قاسمی (عضو هیات علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی) امروز یکشنبه ۵ اردیبهشت از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در تالار آزادی دانشکده حقوق ارائه می‌شود.

این طرحنامه با حضور دکتر علی صفاری (عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی) و دکتر علی سرزعیم (عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) نقد و بررسی خواهد شد و دکتر غدیری (عضو هیات علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی) مدیریت جلسه را بر عهده خواهند داشت.

حضور برای عموم اساتید و دانشجویان آزاد است.