سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه ارتباطات در عرصه‌های بین المللی، بنیه علمی و پژوهشی را تقویت می کند،‌گفت: ارز‌آوری و ارتقای جایگاه علمی، در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی است.

علی عرب خردمند معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: طبیعی است که ارتباط در عرصه‌های بین المللی، تبادل فعالیت‌های پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو نه تنها به تقویت بنیه علمی و پژوهشی ۲ طرف منجر می شود، بلکه با تبادل منابع نیز می توانیم از منابع اتحادیه اروپا استفاده کنیم، کما اینکه در سال گذشته این امر را دنبال کردیم.
وی با اشاره به برنامه‌ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در سال گذشته توانستیم از منابع اتحادیه اروپا در مسیر توسعه فعالیت‌های بین المللی خود استفاده کنیم. به هرحال هرآنچه که برای کشور ارزآوری کند و بتواند جایگاه علمی و فرهنگی و پژوهشی ما را در عرصه بین المللی معرفی کرده و ارتقا دهد، در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی است.
معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص اهداف حوزه بین الملل بیان کرد: توسعه ارتباط دانشگاه‌های کشور در عرصه بین المللی (در حوزه‌های تخصصی مرتبط با خود) با دانشگاه‌های معتبر دنیا یکی از اهداف است. در اجرای همین سیاست مجموعه‌ای بین پنج دانشگاه شریف، امیرکبیر و تهران از وزارت علوم و دانشگاه علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی ایران از وزارت بهداشت در راستای توسعه دانشگاه‌ها و در نهایت کشور با یکدیگر قرار همکاری گذاشته‌اند.
وی عنوان کرد: درواقع این پنج دانشگاه، ارتباطات بین المللی را به گونه‌ای هماهنگ می کنند که در آینده بتوانند با توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در عرصه بین المللی، ارتباط قوی‌تری را بخصوص با دانشگاه‌های اروپایی دنبال کنند.