مجید سرسنگی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس کارگروه هنر و معماری شورای تحول علوم انسانی گفت: در این کارگروه به دنبال تصویب رشته های مادر و میان رشته ای در حوزه هنر هستیم.

مجید سرسنگی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: رشته هایی که به عنوان رشته های مادر در حوزه هنر شناخته می شوند، در اولویت کارگروه هنر و معماری شورای تحول علوم انسانی قرار دارد که رشته هایی مانند تاریخ هنر، فلسفه هنر و هنرهای اسلامی را در بر می گیرد.

وی افزود: همچنین در این کارگروه تدوین و تصویب رشته های میان رشته ای مدنظر است که در این راستا برنامه داریم بر روی رشته هایی مانند اقتصاد هنر، جامعه شناسی هنر و مردم شناسی هنر فعالیت کنیم.

فراخوان همکاری اساتید در کارگروه هنر و معماری

رئیس کارگروه هنر و معماری شورای تحول علوم انسانی تاکید کرد: برای توسعه فعالیت های این کارگروه فراخوانی تهیه شده و به زودی این فراخوان اعلام خواهد شد.

سرسنگی اظهار داشت: در این فراخوان از اساتید فعال در رشته های هنری دعوت شده است تا در کمیته های این کارگروه فعالیت کنند چراکه براین اساس زمینه تصویب و تدوین رشته های بیشتری فراهم خواهد شد.

وی عنوان کرد: با توسعه کارشناسان کمیته های تخصصی این کارگروه پیش بینی می شود روند فعالیت در این کارگروه نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد رشد یابد که اگر این رشد حفظ شود طی سه سال آینده بخش زیادی از دغدغه های مربوط به رشته های هنر برطرف خواهد شد.