کلاس درس سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای از ایجاد شعبه این دانشگاه در کشور عراق برای تربیت نیروی کاربردی صنعت آن کشور و توسعه رشته های مشترک برای تربیت مدرسین با همکاری آلمان، خبر داد.

مسعود شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعاملات بین المللی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با دانشگاه های خارج از کشور گفت: یکی از جوامع هدف ما در ارتباطلات بین المللی، کشور آلمان است که با همکاری دو طرفه با این کشور بتوانیم به تربیت مدرسین، بورسیه کردن مربیان، توسعه رشته های مشترک و احتمالا دانشگاه مشترک بپردازیم.

وی ادامه داد: اما جامعه هدف ما برای درآمد زایی و خدمت کردن، کشور عراق به ویژه کردستان عراق است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: در بازدیدی که از دانشگاه های عراق و کردستان عراق داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که در قسمت فنی و حرفه ای ما می توانیم به آنها کمک کنیم.

وی افزود: بنابراین قرار شد با یک یا دو  دانشگاه آنجا قرارداد منعقد کرده و شعبه ای برای تربیت نیروی کاربردی صنعت آنها و حتی نیروهای آزمایشگاهی دانشگاه های آنجا تربیت کنیم که بسیار به آن نیاز دارند.