غذای دانشجوییسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس صندوق رفاه دانشجویان از برگزاری جلسه هیات امنای صندوق رفاه در ماه جاری برای بررسی قیمت ژتون غذای دانشجویی در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ خبر داد.

ذوالفقار یزدان مهر با اشاره به قیمت ژتون غذای دانشجویی در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ افزود: جلسه هیات امنا صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در ماه جاری برگزار می شود، در این جلسه قرار است قیمت ژتون غذای دانشجویی بررسی شود.

وی ادامه داد: سعی ما این است که قیمت ژتون غذای دانشجویی حداقل افزایش را داشته و یا اصلا افزایش نداشته باشد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان با اشاره به بحث کیفیت تغذیه دانشجویی افزود: درحال حاضر در بحث کمیت و کیفیت غذای دانشجویی با مشکلاتی مواجه هستیم.

وی یادآورشد: سال گذشته مدلی را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارایه کردیم که در این مدل عنوان شد نیاز دانشگاهها در این بخش یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده و پولی که دولت به این موضوع اختصاص می دهد ۴۴۰ میلیارد تومان است.

یزدان مهر ادامه داد: برای همین مطرح کردیم که این فاصله بین ۴۴۰ میلیارد تومان تا یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اختصاص دهند و با این کار هم محدویت منابع دولتی لحاظ شود و هم ما با این تسهیلات بتوانیم در کیفیت غذا ارتقاء داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد:  با توجه مشکلات موجود، دولت حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به دانشگاه اختصاص داد که امیدواریم این بتواند تاثیر گذاشته باشد و همچنین با پیگیری که از طریق مجلس انجام دادیم ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز تسهیلات به صندوق رفاه دانشجویان اختصاص داده شد که قصد داریم اگر این ۱۰۰ میلیارد تومان به دستمان برسد به دانشجویان تسهیلات ارایه دهیم تا دانشجویان تنوع غذایی داشته و فقط از سلف غذا انتخاب نکند.